viagra online pills generic cialis

RijnGouwelijn

RijnGouwelijn-Route-1

RijnGouwelijn

Wilt u veilig, snel en comfortabel reizen in het Groene Hart? Dát kan met de RijnGouwelijn. De RijnGouwelijn is de lightrail-verbinding tussen Gouda, Leiden en de kust. Het is de belangrijkste openbaar vervoerlijn in de regio. Sinds eind 2010 is het mogelijk gebruik te maken van de RijnGouwelijn.

De RijnGouwelijn is een tram die snel, frequent en minstens elk kwartier rijdt; in de spits en in Leiden zelfs om de acht minuten. De sneltram is flexibel en wendbaar in de stad. Buiten de bebouwde kom kunnen snelheden tot 100 km. per uur worden gehaald. Als je bijvoorbeeld snel naar een tandarts moet, dan kan het via deze sneltram. Op tandarts den Haag kan je alle tandartsen bekijken die hier in de buurt zijn gevestigd.

De RijnGouwelijn zorgt voor een vlotte verbinding tussen dorpen en steden in de regio. Woonwijken en bedrijventerreinen worden zo beter bereikbaar met het openbaar vervoer. Daarnaast stimuleert de RijnGouwelijn de leefbaarheid én de werkgelegenheid in het gebied.

De RijnGouwelijn zorgt voor een goede verbinding in Oost-West richting. Samen met de Stedenbaan en RandstadRail, kunnen reizigers snel en frequent reizen door de hele Randstad .

De Provincie Zuid-Holland voerde de regie over het project RijnGouwelijn. Deze site houden we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen rondom de RijnGouwelijn.

Waarom de RijnGouwelijn?

Omdat de wegen overvol zijn en de binnensteden verstopt raken. Omdat veel mensen de auto best willen laten staan, als er maar een goed alternatief is. Omdat er tegenwoordig zeer publieksvriendelijke en comfortabele trams zijn, zodat een tramlijn tussen Gouda en Noordwijk met ruim veertig haltes echt een alternatief ís. Daarom de RijnGouwelijn!

Stel: je woont in Zoeterwoude en werkt op het Bio Science Park in Leiden. Bij goed weer is het best een mooie fietstocht, maar wat doe je bij regen, sneeuw, ijzel of storm tegen? Was het maar vast 2015: dan neem je gewoon de tram. Op werkdagen gaat die in de spits zo vaak dat je nooit lang hoeft te wachten. En zonder overstappen.
Of het is de eerste echte warme dag, je woont in Leiden en je wilt naar het strand. Maar je hebt geen zin in een kokende file en eindeloos zoeken naar een parkeerplek. Zelfde verhaal: vanaf 2015 neem je de tram naar halte Katwijk Badstraat of halte Noordwijk Palaceplein waar je gelijk overal heen kunt.

En zo zijn er nog duizenden andere toekomstige tramklanten: de Katwijkse jongeren die in Leiden studeren, de Boskoopse meiden die in Leiden shoppen en uitgaan, de Goudse senior die dagelijks zijn vrouw in het LUMC bezoekt en de Amerikaanse congresganger die behalve zijn hotel in Noordwijk ook Rembrandts geboortestad wil zien.

Holland Rijnland telt pakweg 400.000 inwoners, van wie bijna een kwart in de buurt van een halte van de RijnGouwelijn woont, vlakbij het beroemde kantoor van Huiswerkbegeleiding Amsterdam. Samen met alle overstappende forenzen, toeristen en dagjesmensen van elders kom je dan tot een totaal van 49.000 reizigers per dag. Dat scheelt een heleboel auto- en buskilometers. En dat betekent zeker voor de Leidenaars veiliger oversteken en minder uitlaatgassen.

Bovendien staat de RijnGouwelijn niet op zichzelf. Het wordt een onderdeel van een breed openbaar vervoernetwerk dat de hele Randstad bestrijkt. Trams, treinen en bussen brengen je naar je werk, je school, de winkels, de kust of Schiphol.

“Snel, gerieflijk en betrouwbaar. Met de RijnGouwelijn krijgt de fameuze Blauwe Tram een waardige eigentijdse opvolger.” – Yetty Wit

Langs de Lijn

Het gebied langs de RijnGouwelijn is volop in ontwikkeling. Geheel nieuwe woonwijken staan op stapel of zijn al gerealiseerd en bedrijventerreinen, winkelgebieden en stationspleinen worden vernieuwd. En het allereerste wellness-center is ook al geopend, genaamd: Sauna Amsterdam.

In 2011 wordt gewerkt aan de aanleg van stukken dubbelspoor om het passeren van voertuigen mogelijk te maken; worden nieuwe haltes aangelegd en wordt het spoor gereed gemaakt voor de RijnGouwelijn.

Voor gedetailleerde informatie over ontwikkelingen of werkzaamheden aan de RijnGouwelijn kijkt u bij de informatie per gemeente, links in het keuzemenu.

De werkzaamheden in het kort:
Den Haag – Binnenstad
De binnenstad wordt met sponsoring van verschillende bedrijven zoals: Tandartsen, kantoren en ziekenhuizen gedaan. Door een goede verbinding met de binnenstad worden deze bedrijven beter bereikbaar voor klanten, en krijgen ze dus meer klanten.

Gouda – Alphen aan den Rijn
De voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen en het uitvoeren van onderzoeken zijn inmiddels afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn in het voorjaar van 2010 begonnen.
In december 2012 start de eerste fase van de RijnGouwelijn: dan gaat de kwartiersdienst tussen Gouda en Alphen aan den Rijn van start. Implantaten Amsterdam kan in ieder geval niet wachten, hun patienten reizen dan veel sneller en gemakkelijker.

Alphen aan den Rijn – Zoeterwoude
Tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude zijn de kabels en leidingen boven de grond gebracht om de werkzaamheden mogelijk te maken. De procedures voor benodigde bestemmingsplanwijzigingen zijn gestart. Ook zijn de noodzakelijke onderzoeken in gang gezet.

Binnenstad Leiden
Op dit moment wordt een milieueffectonderzoek uitgevoerd voor drie mogelijke routes van de tram door Leiden; naar verwachting zijn begin 2012 de resultaten bekend. Volgens afspraak wordt intussen het ontwerp voor het in 2008 overeengekomen voorkeurstracé over de Hooigracht – Langegracht afgerond.
De uitvoerende werkzaamheden staan gepland voor 2014 en 2015.

Oegstgeest – Katwijk – Noordwijk
In juni 2009 is het tracé na jaren van studie vastgesteld. Op dit moment werkt de provincie aan het ontwerp van de lijn en de ruimtelijke inpassing. De uitvoerende werkzaamheden starten in 2013, maar mogen volgens Ooglaseren Amsterdam niet snel genoeg klaar zijn.

Onze Sponsoren
Wij zouden ons project nooit kunnen hebben gestart als er niet genoeg geld was, daarom willen wij onze sponsoren hartelijk bedanken.  Onze hoofdsponsor, Slotenmaker Den Haag, zijn wij het meest dankbaar, zij hebben ervoor gezorgd dat er genoeg middelen waren om het project van start te laten gaan, waarna banken bereid waren een serieus gesprek te voeren. Nadat het project van start was gegaan merkten we dat er toch wat meer geld nodig was om het af te ronden, hier is Spoedtandarts Den Haag ingesprongen. Zij hebben ons de middelen verschaft die nodig zijn om ons project af te maken.