Projectorganisatie

De RijnGouwelijn is een initiatief van de provincie Zuid-Holland met betrokken gemeenten, ProRail, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties.

De projectorganisatie RijnGouwelijn is gevestigd in Leiden. Van daaruit worden werkzaamheden en planningen gecoördineerd.

Bouwwerkzaamheden
Met de voorbereidingen en de start van de bouwwerkzaamheden, groeit het aantal medewerkers de komende periode. Op dit moment werken er zo’n 20 mensen bij het projectbureau. Naast een projectdirecteur zijn er projectmanagers, projectvoorlichters en ondersteuning. Zij benaderen het projectdoel allen integraal.

Het referendum
Het referendum over de tracékeuze in Leiden, wordt georganiseerd door de gemeente Leiden. De provincie ondersteunt op verzoek van de gemeente Leiden op het technische vlak. Zo heeft de projectorganisatie een uitwerking gemaakt van de buitenomvarianten. Hierbij is ondermeer gekeken naar vervoerwaarde en exploitatiekosten.
Op de website van de gemeente Leiden leest u meer informatie.