Leiden

Leiden is een stad die vraagt om een ontdekkingstocht. De 118.000 inwoners zijn maar wat trots op de ruim 3.000 monumenten, waaronder de oudste Nederlandse schouwburg. Maar ook verschillende interessante musea en een universiteit, die behoort tot de Europese top, bevestigen dat beeld. In 2006 staat Leiden met een speciale Rembrandt-tentoonstelling en een Rembrandt-route stil bij de geboorte van deze beroemde Leidse inwoner, nu 400 jaar geleden.

De aanleg van de RijnGouweLijn is voor veel Leidenaren aanleiding tot discussie. Maart 2007 vindt op initiatief van het Leidse College een referendum plaats over de wenselijkheid van de RijnGouwelijn door de binnenstad. Meer informatie leest u op de website van de gemeente Leiden.

Intussen zijn verschillende ontwikkelingen in volle gang. De gemeente Leiden besloot onlangs tot de bouw van de ROC-school op het Lammenschanspark. Het nieuwe station op deze locatie zorgt ervoor dat de 1500 leerlingen de school met de lightrailverbinding goed kunnen bereiken. Er zijn nogal wat ontwikkelingen rondom de verschillende toekomstige haltelocaties. Zo is er nauw overleg met de verschillende partijen op het Bio Science Park, waaronder de Leidse Hogeschool, om de inpassing van de RijnGouweLijn zo goed mogelijk te laten verlopen. Rondom de halte aan de Ehrenfestweg verrijzen in de toekomst nieuwe kantoren van de Universiteit Leiden.